Pravidla soutěží

Než se pustíte do soutěžení s BABY FRIENDLY certificate, seznamte se, prosím, s pravidly:

1.) Provozovatelem soutěží je firma iGATE s.r.o., se sídlem Hudcova 78c, 612 00 Brno. Pokud je soutěž pořádáná v rámci partnerské spolupráce, řídí se podmínkami provozovatele, který je v soutěži uvedený.

2.) Soutěže jsou vědomostní, dovednostní či kreativní. Jsou publikovány v průběhu celého roku a nejsou nikterak podmíněny pravidelností.

3.) Soutěž začíná vyhlášením soutěže, cen soutěže a pravidel soutěže, pokud se ty liší od obecných pravidel soutěží s BABY FRIENDLY certificate. 

4.) Vítěz soutěže bude kontaktován emailem a uveřejněn na webu www.babyfriendlycertificate.cz, popřípadě v newsletteru firmy, a facebooku.

5.) Výherce cenu neobdrží za následujících okolností: a) nenechá-li na sebe kontakt, b) neodpoví-li na email, a to do 3 dnů od zaslání výherního oznámení.

6.) Ceny budou vítězi předány osobně v sídle firmy iGATE s.r.o. (Hudcova 78c, 612 00 Brno) v pracovní den od 8 do 16.30 hod. (dle dohody i mimo tyto hodiny), popřípadě odeslány na adresu, kterou sdělil provozovateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení kola soutěže, ve kterém cenu vyhrál. Provozovatel zasílá výherci cenu Českou poštou. Provozovatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem. Výhru může převzít i výhercem pověřená osoba. V tomto případě musí výherce telefonicky na číslo 734 23 55 27 oznámit jméno pověřené osoby, která se při přebírání výhry prokáže kopií občanského průkazu výherce. Za osoby mladší 15 let (bez OP) výhru přebírá rodič či zákonný zástupce.

V případě soutěží, u kterých se výhra přebírá na jiném místě (většinou soutěže o vstupenky na koncerty, do divadel aj.), si ji výherce vyzvedne na místě a v čase dle pokynů (většinou bezprostředně před začátkem akce).

7.) Soutěží se nesmí účastnit zaměstnanci a spolupracovníci firmy iGATE s.r.o. a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

8.) Firma iGATE s.r.o. si vyhrazuje právo změnit podmínky, pravidla a ceny v soutěži, případně soutěž odložit, přerušit, zastavit či prodloužit.

9.) Účastí v každé soutěži každý účastník bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

10.) Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn bez náhrady užít jména, email a podobizny výherců ve veřejných sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastník soutěže souhlasí se zpracováním osobních údajů dle platného zákona o ochraně osobních údajů.

11.) Výjimku z těchto pravidel může provozovatel učinit publikováním „pravidel soutěže“ pro konkrétní danou soutěž, která bude jasně a zřejmě pojmenována a uveřejněna na www.babyfriendlycertificate.czVybrané BABY FRIENDLY instituce

  •   Stachy

DOBRÁ CHATA

  •   Vranov nad Dyjí

Penzion Relax

rodinný penzion pro děti a dospělé

  •   Bruntál

Zámek Bruntál

Zámek s častými akcemi pro děti

  •   Nezdice na Šumavě

Apartmány Nezdice na Šumavě

Místo, kde se budete cítit jako doma.